Sprzedaże zliczane są na podstawie cookies, jest to też najpopularniejsza metoda stosowana przez wszystkie sieci afiliacyjne. Kiedy użytkownik klika w kreację graficzną lub link afiliacyjny jego cookies jest zapamiętywany. Czas życia zapamiętanego cookiesa jest ustalany indywidualnie z Reklamodawcą. Jeśli w ustalonym czasie życia cookies użytkownik dokona zakupu sprzedaż jest zliczana.