Aby wypłacić zgromadzone środki, należy zalogować się do Panelu Płatności, dostępnego po zalogowaniu na swoje konto i dodać rachunek/fakturę bez podpisów i pieczątek w formie pliku PDF, na kwotę możliwą do wypłaty.

Jeżeli jesteś osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, dodaj poprawnie uzupełniony Wzór rachunku bez podpisów, który jest do pobrania tutaj.

Jeśli prowadzisz firmę dodaj fakturę na swoim szablonie w formacie PDF bez pieczątek i podpisów.

Jeśli jest to Twoja pierwsza wypłata Panel Płatności poprosi Cię o uzupełnienie dodatkowych danych, takich jak numer konta, właściwość Urzędu Skarbowego oraz skan dowodu osobistego lub KRS, potwierdzenia nadania NIP i REGON. Wszystkie te dokumenty muszą zostać przez nas zaakceptowane.

Płatność nastąpi w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez nas prawidłowych rachunku bądź faktury.