Aby sprawdzić środki do wypłaty należy wejść w Panel Płatności dostępny po zalogowaniu na konto.

Jeżeli środki do wypłaty oznaczone są jako niezwalidowane należy poczekać na ich walidację. Walidacje przeprowadzane są najczęściej do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Środki zwalidowane to środki, które możesz wypłacić po przesłaniu nam prawidłowego rachunku bądź faktury. Po przesłaniu dokumentu w ciągu 21 dni środki zostaną przelane na Twoje konto.